Coaching als een professie

ICF bevordert het vak van coach, zodat coaching een bijdrage levert aan positieve verandering in het leven van mensen, organisaties en de samenleving. Onze leden zijn toonaangevend in hun streven naar de hoogste kwaliteit in professionele coaching.

ICF Netherlands is er om coaches op lokaal niveau te ondersteunen

De gouden standaard in coaching

De Internationale Coaching Federatie (ICF) is de toonaangevende wereldwijde beroepsorganisatie die zich ten doel stelt om het beroep Coaching te professionaliseren zodat coaching een zinvolle bijdrage aan de samenleveing kan leveren. De gouden standaard van ICF omvat het volgende:


  • Onafhankelijke certificering: ACC, PCC, MCC
  • Coaching competenties en een Ethische Code
  • Accreditatie programma voor coaching opleidingen
  • Wereldwijd netwerk van  opgeleide coaches
  • Onderzoek

ICF Netherlands is er om coaches op lokaal niveau te ondersteunen met het verder ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden zodat zij voldoen aan de ICF Gouden Standaard.


***Wij werken aan onze website***

Kom regelmatig even langs en zie hoe onze content groeit


Word vandaag nog lid

Voortdurende professionele ontwikkeling

Vooruitvallen in het bedrijfsleven

Coaching as Profession

ICF is advancing the coaching profession, so coaching contributes to sustainable positive change in people’s lives that contributes to society and business. Our members lead this journey by representing the highest quality in professional coaching.

The ICF Netherlands is here to support coaches on local level

The Gold Standard in Coaching

The International Coaching Federation (ICF) is the leading global organization dedicated to  advancing the coaching profession so that coaching becomes an integral part of society. The ICF Gold standard of coaching includes: 

  •  Independent certification: ACC, PCC, MCC 
  •  Coaching competencies and ethical code 
  •  Accreditation program for coaching training 
  •  Worldwide network of trained coaching professionals 
  •  Research 

 ICF Netherlands will provide local support to coaches to enhance their skills and capabilities in order to meet the ICF standards, leveraging the Global ICF network

***Wij are working on our website*** 

 Visit us regularly and see how our content grows

Become a member today

Continuing Professional Development

Falling Forward In Business

Sign up to receive special invites and news!

Join our newsletter today!