Waarom ICF?

De ICF is de grootste internationale beroepsvereniging van individuele professionals voor zakelijke en persoonlijke coaching. Door wereldwijd een universele kwaliteit en werkwijze te bieden, stelt ICF de norm in coaching. De ICF-certificering is een internationaal erkend en herkend keurmerk.

‘Earning an ICF Credential can make a difference in your business. Industry research shows that coaches who hold a professional credential report higher earnings than their noncredential peers. Clients with credentialed coaches are more satisfied with the coaching partnership and more likely to recommend coaching to others.’ – ICF Global

ICF Netherlands is de nationale afdeling van ICF. Al haar activiteiten en uitingen passen binnen het kader dat door ICF Global is gedefinieerd. Lid worden van ICF Netherlands biedt vele voordelen. Hieronder enkele belangrijke om mee te beginnen.

Bron van informatie

De website van de ICF is een bron van informatie voor particulieren en bedrijven om alles te weten te komen over coaching, waar een goede coach aan moet voldoen en hoe een erkende coach te worden en te vinden. Daarnaast biedt het een database met coaches die aan de hoge ICF-eisen voldoen.

‘De coachingsgesprekken bieden een houvast dat verre van zweverig is en sluiten aan bij de meest uiteenlopende doelen. 
Ik kan coaching aan iedereen aanraden die open staat voor net dat laatste duwtje dat nodig is om van een wens een concreet doel te maken. Het proces dat wordt opgestart kan spannend en confronterend zijn, maar het is vooral verhelderend en biedt handvatten om een gewenst resultaat te kunnen realiseren.’ – Ervaring van een cliënt

Diverse evenementen

ICF Netherlands organiseert en neemt deel aan evenementen en beroepsbijeenkomsten, zoals de Dag van de Coach. Daar draagt zij haar boodschap uit, werkt zij aan het netwerk voor haar leden, geeft zij bekendheid aan het belang van het coachingsvak en laat zij bedrijven en particulieren kennismaken met coaching.

Tijdens de International Coaching Week geeft ICF Netherlands pro bono coachings aan CEO’s en medewerkers van organisaties voor goede doelen. Hiervan wordt melding gemaakt in de media. Op deze manier brengt ICF de kracht van coaching voor het voetlicht en levert zij tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage.

Minimaal jaarlijks organiseert ICF Netherlands een algemene ledenvergadering plaats, bij voorkeur in combinatie met een gezellig netwerkmoment.

Professionaliserings-activiteiten

Meerdere malen per jaar worden door ICF Netherlands professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd waar de leden de benodigde kwalificatiepunten kunnen halen om hun certificering te waarborgen. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Actuele sprekers en opleiders van binnen en buiten de vereniging worden uitgenodigd om aan de bijeenkomsten bij te dragen.

Wereldwijd geaccepteerde certificatie

De ICF ontwikkelde de eerste wereldwijd geaccepteerde certificatieprocedure. Iedere ICF-coach dient daaraan deel te nemen. Gecertificeerde ICF-coaches voldoen dan ook aan hoge eisen.