Waarom coaching?

De ICF definieert coaching als het creatieve proces waarbij de client als partner wordt geïnspireerd en uitgedaagd om tot zijn of haar maximale persoonlijke en professionele potentieel te komen.

‘ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.’ – ICF Global

Coaching als effectieve hulpbron

Professionele coaching geniet een steeds grotere populariteit. Individuen, bedrijven, profit- en non-profitorganisaties, scholen en overheid ontdekken de mogelijkheden en voordelen van coaching.

‘Niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er een gebruiken. Onderzoek heeft uitgewezen dat het de meest effectieve interventie is bij gedragsverandering en in mijn ervaring ook in emotionele groei.’ – Alex Engel

‘In de jaren 90 huurde men coaches in voor het oplossen van “verkeerd gedrag” (toxic behavior). Nu worden coaches vooral ingezet om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling en veranderingsproces (48 %), als klankbord of sparringpartner (26%) en om medewerkers “bij te sturen” (12%)’ – Harvard Bussines Review 2009

De cliënt is de expert

Bij coaching wordt er vanuit gegaan dat de cliënt de expert is in zijn of haar eigen leven. De cliënt wordt gezien als een compleet en succesvol mens. Alle verandering die door het coachingsproces kan worden bereikt is een toevoeging met het doel iemands keuze- en handelingsmogelijkheden te vergroten.

‘Ik ga er vanuit dat iemand in principe compleet en succesvol is. Toch kan iedereen een coach gebruiken. Een coach kan je meer laten zien dan je in je eentje kan bedenken. En hij is daar (over het algemeen) bekwamer in dan een toevallige vriend.’ – Ericka Kuyters, voormalig voorzitter ICF Netherlands

Het coachingstraject

Een coachingtraject biedt een veilige plaats om ideeën en problemen te onderzoeken, oplossingen te vinden en realistische uitvoeringsstrategieën te formuleren. De coach ondersteunt de cliënt vervolgens om wat besproken is ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Voor wie is coaching?

Coaches werken met mensen die ondersteuning willen in hun functie, projecten en persoonlijke ontwikkeling. Zij werken zowel met individuen als teams, die zo goed mogelijk willen presteren.

‘We zijn meer dan ooit op zoek naar de betekenis van onszelf in een wereld die een verwarrende mix is van steeds persoonlijker en onpersoonlijker.’ – Ericka Kuyters, voormalig voorzitter ICF Netherlands

Wat biedt coaching?
  • Nieuwe en verhelderende perspectieven op uitdagingen en mogelijkheden.
  • Nieuwe manieren van denken en beslissen.
  • Samenwerken en effectiviteit.
  • Zelfvertrouwen om de ambities in werk en privéleven ook daadwerkelijk waar te maken.

‘Volgens onderzoek blijkt 42 % van de bedrijven voor coaching te kiezen om de individuele kwaliteiten en de team performance te verbeteren, gevolgd door het vergroten van het carrière perspectief en het verbeteren van de management strategieën. Bij de persoonlijk gerelateerde onderwerpen staan ‘work/life balance’ en het ‘vergroten van zelfwaardering en bewustzijn’ bovenaan de wenslijst.’ – ICF Global Consumer Awareness Study 2010