Vragen en antwoorden over certificatie


1. Hoe kan ik me als coach bij ICF certificeren?

Certificeren doe je bij ICF Global, niet bij de lokale chapters zoals ICF Netherlands. Op de website van ICF Global (www.coachfederation.org) staat hierover gedetailleerde informatie. Onderstaand overzicht met links naar de juiste pagina’s is als service bedoeld om je te helpen je weg te vinden. N.B.: We hebben dit overzicht met zorg samengesteld en houden het up-to-date, maar de informatie op de site van ICF Global is doorslaggevend. Verlaat je dus nooit alleen op dit overzicht. Gebruik het als een eerste oriëntering en als hulp om op de site van Global de benodigde informatie te vinden.

ICF kent drie niveaus van certificering: ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) en MCC (Master Certified Coach). En er zijn twee mogelijke routes tot certificering: de geaccrediteerde route en de portfolio route. De geaccrediteerde route neem je als je een ICF geaccrediteerde coachtraining hebt gevolgd. Dit kan een ACSTH of ACTP programma zijn (voor uitleg hiervan zie vraag 3). Bij de portfolio route kan je coachtrainingen gebruiken die niet door de ICF zijn geaccrediteerd. Je moet dan zelf aantonen dat de 11 ICF kerncompetenties voor coaches in je opleiding aan bod zijn gekomen. Niet onder die naam natuurlijk, maar wel qua strekking.

De drie niveaus en twee mogelijke routes leiden uiteindelijk tot zeven opties. Hier de eisen voor elk van de opties:


ACC – Portfolio

  • Minimaal 60 uur coach-specific training. Deze hoeft niet ICF geaccrediteerd te zijn. In de aanmeldingsprocedure moet je van elk van de 11 kerncompetenties voor coaches aantonen dat en hoe die in de training aan bod is geweest.
  • Minimaal 100 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 75 uur betaalde coaching, 25 uur mag pro bono zijn). Het moeten ten minste 8 verschillende cliënten zijn en 25 van de uren moeten in de 18 maanden voorafgaande aan de aanvraag hebben plaatsgevonden.
  • 10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden. Je mentor coach coacht jou bij het (verder) ontwikkelen van de 11 coachcompetenties. Hier een link naar uitleg van mentor coaching: https://coachfederation.org/mentor-coaching. Je mentor coach moet zelf ICF gecertificeerd zijn. Als je mentor coach ACC is, dan moet z/hij minimaal één maal de certificering hebben verlengd (alle ICF gecertificeerde coaches moeten hun certificering elke 3 jaar verlengen, zie hiervoor vraag 4).
  • De ‘performance evaluation’: een opname van een coachgesprek met een cliënt die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Plus een transcript van dit gesprek. Het gesprek mag in het Nederlands, maar dan moet er wel een Engels transcript bij. Of je doet het gesprek in het Engels of een van de andere geaccepteerde talen met transcript in die taal (zie bij link onder de ACC opties).
  • Het Coach Knowledge Assessment (CKA) – een multiple choice vragenlijst (155 vragen) die je kennis van de competenties test. Deze kan je thuis aan je eigen computer maken op een moment dat jou past

ACC – ACSTH

  • Minimaal 60 uur coach-specific training door een ACSTH of ACTP programma (voor uitleg hiervan zie de vraag 3). Het voordeel t.o.v. de portfolio route is dat het certificaat volstaat – je hoeft niet toe te lichten hoe de competenties zijn behandeld.
  • De andere eisen zijn dezelfde als bij de ACC portfolio route.

ACC – ACTP

  • Een succesvol afgerond ACTP programma (zie vraag 3). Dit beslaat minimaal 125 uur en is qua opleiding ook voldoende voor je PCC certificering. Maar wanneer je nog niet over voldoende cliëntenuren beschikt om je PCC te halen, dan kan je ervoor kiezen met een ACTP (eerst) je ACC te verkrijgen. Mentor coaching en ‘performance’ evaluation’ zijn in een ACTP opgenomen.
  • Minimaal 100 uur coaching van cliënten (idem als bij ACC - portfolio).
  • Het CKA.

Hier de link naar gedetailleerde informatie over deze drie opties voor ACC, o.a. zie je daar in welke talen je de ‘performance evaluation’ kunt insturen: https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths

PCC – Portfolio

  • Minimaal 125 uur coach-specific training. Deze hoeft niet ICF geaccrediteerd te zijn. In de aanmeldingsprocedure moet je van elk van de 11 kerncompetenties voor coaches aantonen dat en hoe die in de training aan bod is geweest. De coachtraining die je eventueel al voor je ACC hebt gedaan telt mee.
  • Minimaal 500 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 450 uur betaalde coaching). Het moeten ten minste 25 verschillende cliënten zijn en 50 van de uren moeten in de 18 maanden voorafgaande aan de aanvraag hebben plaatsgevonden.
  • 10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden (zie voor uitleg ACC - portfolio). Je mentor coach moet zelf PCC of MCC zijn.
  • De ‘performance evaluation’: twee opnames van coachgesprekken die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Voor taal en transcript hetzelfde principe als bij ACC-portfolio. Kijk voor geaccepteerde talen bij de link onderaan de PCC opties.
  • Het CKA (zie bij ACC). Als je dit voor je ACC al hebt gedaan hoef je het voor je PCC niet opnieuw te doen.

PCC – ACSTH

  • Minimaal 125 uur coach-specific training door een of meer ACSTH of ACTP programma’s (voor uitleg hiervan zie vraag 3). Het voordeel t.o.v. de portfolio route is dat de certificaten volstaan – je hoeft niet toe te lichten hoe de competenties zijn behandeld. Indien je een volledig ACTP programma hebt afgerond, dan kies je voor de PCC - ACTP route.
  • De andere eisen zijn dezelfde als bij de PCC portfolio route.

PCC – ACTP

  • Een succesvol afgerond ACTP programma. Dit beslaat minimaal 125 uur. Mentor coaching en ‘performance’ evaluation’ zijn in een ACTP opgenomen.
  • Minimaal 500 uur coaching van cliënten (idem als bij PCC - portfolio).
  • Het CKA. (zie PCC - portfolio).

Hier de link naar gedetailleerde informatie over deze drie opties voor PCC: https://coachfederation.org/icfcredential/pcc-paths

MCC

  • Dit is in zekere zin altijd een portfolio route, omdat er geen geaccrediteerde route tot aan MCC is.

  • Minimaal 200 uur coach-specific training. Je kunt hiervoor natuurlijk ACSTH en ACTP programma’s gebruiken. Van eventuele trainingsuren die niet van een ICF geaccrediteerd programma zijn moet je aantonen dat en hoe de 11 kerncompetenties voor coaches er zijn behandeld.
  • 10 Uur mentor coaching over een periode van minimaal 3 maanden (zie voor uitleg ACC - portfolio). Je mentor coach moet zelf MCC zijn.
  • Minimaal 2.500 uur coaching van cliënten, beginnend vanaf de start van je eerste coachtraining (waarvan minimaal 2.250 uur betaalde coaching). Het moeten ten minste 35 verschillende cliënten zijn.
  • De ‘performance evaluation’: twee opnames van coachgesprekken die je naar ICF stuurt ter beoordeling. Voor taal en transcript hetzelfde principe als bij ACC-portfolio. Kijk voor geaccepteerde talen naar de link hieronder.
  • Een certificering als PCC (nu of in het verleden). Je kunt niet je MCC halen zonder eerst als PCC gecertificeerd te zijn (geweest).
  • Het CKA (zie bij ACC). Als je dit al eerder hebt gedaan hoef je het voor je MCC niet opnieuw te doen. Hier de link naar gedetailleerde informatie over de MCC route: https://coachfederation.org/icfcredential/mcc-path En hier twee linken naar de vereisten voor het ACC, PCC en MCC niveau, op basis waarvan de ‘performance evaluation’ wordt beoordeeld: https://coachfederation.org/msr en https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFCompetenciesLevelsTable.pdf.

2. Hoe vind ik een passende coachopleiding?

ICF Netherlands stelt zich neutraal op en beveelt geen specifieke coachopleidingen aan. Hier is de link naar de Training Program Search Service (TPSS), waar je criteria kunt selecteren om een passende opleiding te vinden: https://coachfederation.org/icf-credential/find-a-training-program.

Toelichting bij ‘Program Type’:

 • ACSTH (Approved Coach-Specific Training Hours). Dit zijn ICF geaccrediteerde programma’s van minimaal 30 uur. De inhoud en lengte kunnen variëren, maar in elk geval komen alle ICF kerncompetenties voor coaches aan bod en worden deelnemers geobserveerd tijdens oefensessies. Een ACSTH programma van minimaal 60 uur kan als basis dienen voor de certificering tot ACC (Associate Certified Coach). Wel moet je voor je ACC altijd nog een opname van een coachingsgesprek met een cliënt naar de ICF ter beoordeling sturen.
 • ACTP (Accredited Coach Training Program). Zo’n programma is minimaal 125 uur. Het bevat in elk geval de ICF definitie van coaching, de ethische code, de kerncompetenties voor coaches, geobserveerde oefensessies en mentor coaching. Hiermee is een ACTP een geïntegreerd programma dat de basis vormt voor de certificering tot PCC (Professional Certified Coach). De ‘performance evaluation’, zeg maar de proeve van bekwaamheid voor PCC, maakt tevens deel uit van het programma. Je hoeft na succesvolle afronding van een ACTP dus geen gespreksopnames naar ICF te sturen ter beoordeling.
 • CCE (Continuing Coach Education). Deze programma’s zijn bedoeld voor gecertificeerde coaches die hun certificering willen verlengen. Elke drie jaar moet je kunnen aantonen dat je minstens 40 uur aan CCE hebt besteed om je certificering te behouden. Zie hiervoor verder vraag 4 en 5.

In de TPSS kan je criteria als taal en land en een specifieke focus selecteren.

Een andere route is via de Event Calendar: https://coachfederation.org/calendar. Je kunt daar bij ‘Categories’ o.a. ACTP, ACSTH of CCE Provider Events selecteren.

3. Hoe blijf ik gecertificeerd?

Iedere ICF gecertificeerde coach moet elke drie jaar zijn of haar certificering verlengen. Hiervoor hoef je niet opnieuw hetzelfde proces met een ‘performance evaluation’ en een aantal cliëntenuren te doorlopen. Wel moet je kunnen aantonen dat je je vak bijhoudt. In totaal moet je 40 CCEU’s hebben verzameld. Dat zijn Continuing Coach Education Units (1 CCEU = 1 uur).

CCEU’s zijn er in twee soorten:

 • 1. Core Competencies. Dit is coachtraining die direct is gerelateerd aan de ICF kerncompetenties voor coaches. Mentor coaching en coaching supervisie geven ook CCEU’s in Core Competencies.
 • 2. Resource Development. Training in vaardigheden die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van een coach (bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, coaching-tools of assessments, opbouw van een coachpraktijk) en niet primair de ICF kerncompetenties behandelen.
 • Van de 40 CCEU’s moeten er minimaal 24 onder ‘Core Competencies’ vallen – maximaal 16 mogen dus Resource Development zijn. Wanneer je je ACC wilt verlengen, dan moeten van de uren in Core Competencies 10 uur bestaan uit mentor coaching. En voor alle drie niveaus (ACC, PCC en MCC) geldt dat van de uren in Core Competencies er minimaal 3 aan coaching ethiek moeten zijn besteed. Hiervoor kan je de volgende gratis online module volgen: https://coachfederation.org/ethics-cce-course.

  Hier een link om te zien welke soort trainingsactiviteiten CCEU’s kunnen geven (kijk bij ‘Accepted CCE sources for credential renewal’): https://coachfederation.org/icf-credential/professional-development.

  Baseer je niet alleen op dit overzicht. Gebruik het als een eerste oriëntering en als hulp om op de site van Global de benodigde informatie te vinden. Hier is de link naar de ICF Global pagina waar de eisen en het proces van verlengen van je certificering gedetailleerd worden beschreven: https://coachfederation.org/icfcredential/renew-credential.

  In plaats van je certificering na drie jaar te verlengen, kan je natuurlijk ook een certificering van een niveau hoger halen. Van ACC word je PCC of van PCC word je MCC. Dit doe je niet via bovenbeschreven weg met CCEU’s, maar via de passende certificeringsroute. Zodra je je nieuwe certificering hebt, is deze weer drie jaar geldig.

4. Hoe kom ik aan CCE Units?

Voor uitleg wat CCEU’s zijn zie vraag 5.

Hier de link naar de events calendar: https://coachfederation.org/calendar. Bij ‘Categories’ kan je ‘CCE Provider Events’ selecteren. Je krijgt dan al het aanbod wereldwijd (webinars, workshops, cursussen, etc.) te zien en kunt verschillende selectiecriteria toepassen. Bij elk event staat of en zo ja hoeveel CCEU’s ermee zijn te verkrijgen en in welke soort.

Verder is een effectieve weg via het Learning Portal: http://learning.coachfederation.org. Onder ‘Professional Development’ selecteer je “Communities of Practice’ en daar selecteer je ‘Overview’. Bij ‘LineUp’ krijg je een lijst van alle Communities of Practice en kan je per CoP zien wat er wordt aangeboden. En als je verder naar beneden scrollt, zie je een overzicht van alle gearchiveerde webinars. Je kunt deze nog volgen en er CCEU’s mee verkrijgen. Zorg dat je bent ingelogd, klik op de titel van het webinar en op ‘enroll’. Na afloop van het webinar kan je je CCEU’s claimen.

Wanneer je middels een gearchiveerd webinar CCEU’s in Core Competencies wilt halen, dan moet je er na het webinar vragen over beantwoorden. Dit doe je door na afloop van het webinar op het Learning Checkpoint ernaast te klikken. Indien je alle vragen goed hebt beantwoord, kan je je CCEU’s claimen.

Behaalde CCEU’s vind je terug in je ‘Profile Transcript’. Als je bent ingelogd klik je onder je naam op ‘My Account’ en dan op ‘Transcript’. Wanneer je vervolgens ‘Credits Earned’ selecteert, zie je hoeveel CCEU’s je via de Learning Portal hebt vergaard en kan je deze aantonen. Bovendien kan je je rechtstreeks aanmelden bij een of meer Communities of Practice: https://coachfederation.org/communities-of-practice. Je krijgt dan een uitnodiging per e-mail, wanneer er een webinar wordt aangeboden.

ICF Netherlands heeft ook een mooi professionaliseringsprogramma. Er worden regelmatig activiteiten (workshops, webinars) georganiseerd die CCEU’s opleveren. Kijk daarvoor bij: [link]

5. Wat is mentor coaching en hoe vind ik een geschikte mentor coach?

Mentor coaching is een ‘coaching bij je coaching’, bedoeld om je coachcompetenties (verder) te ontwikkelen voor het beoogde niveau van certificering. Hier de uitgebreidere uitleg: https://coachfederation.org/mentor-coaching.

Het verschil met coaching supervisie is dat het laatste niet specifiek over de ontwikkeling van de coachcompetenties hoeft te gaan, maar dat je er vragen in ruimere zin over jezelf als coach kunt inbrengen. Zie voor verdere uitleg: https://coachfederation.org/coaching-supervision-4.

Wanneer je mentor coaching en/of coaching supervisie wilt gebruiken als CCEU’s voor de verlenging van je certificering, dan kan je deze uren als CCEU’s in Core Competencies rekenen. Let wel, van elk mag je maximaal 10 uur hiervoor gebruiken.

Elke ICF gecertificeerde coach kan als mentor coach optreden. Wel moet je mentor coach minimaal hetzelfde niveau van certificering hebben als het certificeringsniveau dat je wilt behalen of verlengen. Een ACC coach kan mentor coach zijn voor een andere (kandidaat) ACC coach, mits hij/zij minstens één maal zijn/haar certificering reeds heeft verlengd.

Van je mentor coach mag je verwachten dat:

 • H/zij een helder proces heeft om vorm te geven aan de mentor coaching;
 • H/zij de ICF kerncompetenties voor coaches uitstekend beheerst en kan uitleggen;
 • H/zij goed op de hoogte is van alle ins en outs rond het certificerings- en verlengingsproces, zodat h/zij je hierbij kan adviseren;

ICF heeft een register waar mentor coaches te vinden zijn. Van deze coaches weet je dat ze mentor coaching expliciet aanbieden en er hoogstwaarschijnlijk ervaring mee hebben: https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebCode=MentorSearch.

Questions and answers regarding certification


1. How can I be certified as a coach with ICF?

Certification is done at ICF Global, not at local chapters such as ICF Netherlands. Detailed information is available on the ICF Global website (www.coachfederation.org). The overview below with links to the correct pages is intended as a service to help you find your way. N.B .: We have compiled this overview with care and keep it up-to-date, but the information on the ICF Global site is definitive. Therefore, please never rely on this overview alone but use it as a first orientation and as an aid to find the required information on the Global site.

ICF has three levels of certification: ACC (Associate Certified Coach), PCC (Professional Certified Coach) and MCC (Master Certified Coach). And there are two possible routes for certification: the accredited path and the portfolio path. You take the accredited path if you have followed an ICF accredited coaching training. This can be an ACSTH or ACTP program (for explanation see question 3). With the portfolio path you can use coaching courses that are not accredited by the ICF. You then have to prove yourself that the 11 ICF core competencies have been addressed in your study. Not under that name of course, but of the same sense.

The three levels and two possible routes ultimately lead to seven options. Here are the requirements for each of the options:


ACC


ACC – Portfolio

 • At least 60 hours coach-specific training. This does not have to be ICF accredited. In the application procedure, you must demonstrate for each of the 11 core competencies that they were addressed in the training and how this occurred.
 • At least 100 hours coaching clients, starting from the beginning of your first coaching training (of which at least 75 hours paid coaching, 25 hours may be pro bono). They must be from at least 8 different clients and 25 of the hours must have taken place in the 18 months prior to the application.
 • 10 Hours mentor coaching over a period of at least 3 months. Your mentor coach coaches you in the (further) development of the 11 coach competencies. Here a link to the explanation of mentor coaching: https://coachfederation.org/mentor-coaching. Your mentor coach must be ICF certified. If your mentor coach is ACC, then s/he must have renewed the certification at least once (all ICF certified coaches must renew their certification every 3 years, see question 4 for this).
 • The “performance evaluation”: a recording of a coaching conversation with a client that you send to ICF for assessment. Plus a transcript of this conversation. ICF has a list of accepted languages for the recordings (see link under the ACC options). If your language is not on that list, you can still send the recording, but then with a transcript translated into English.
 • The Coach Knowledge Assessment (CKA) – a multiple choice questionnaire (155 questions) that tests your knowledge of the competencies. You can take this assessment at home on your own computer at a time that suits you.

ACC – ACSTH

 • At least 60 hours coach-specific training through an ACSTH or ACTP program (for an explanation, see question 3). The advantage over the portfolio path is that the certificate is sufficient - you do not have to explain how the competencies have been addressed.
 • The other requirements are the same as with the ACC portfolio path.

ACC – ACTP

 • A successfully completed ACTP program (see question 3). This takes at least 125 hours and is sufficient for your PCC certification in terms of training. But if you do not yet have enough client hours to get your PCC, you can choose to (first) obtain your ACC with an ACTP. Mentor coaching and performance" evaluation are included in an ACTP.
 • At least 100 hours coaching clients (same as with ACC - portfolio).
 • The CKA.

Here the link to detailed information about these three options for ACC, among other things, where you can see in which languages you can submit the performance evaluation: https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths

PCC – Portfolio

 • At least 125 hours coach-specific training. This does not have to be ICF accredited. In the application procedure, you must demonstrate for each of the 11 core competencies that they were addressed in the training and how this occurred.
 • The coaching training that you may have already done for your ACC counts.
 • At least 500 hours coaching clients, starting from the beginning of your first coaching training (of which at least 450 hours paid coaching, 50 hours may be pro bono). They must be from at least 25 different clients and 50 of the hours must have taken place in the 18 months prior to the application.
 • 10 Hours mentor coaching over a period of at least 3 months (for explanation see ACC – portfolio). Your mentor coach must be PCC or MCC him/herself.
 • The “performance evaluation”: two recordings plus transcripts of coaching conversations that you send to ICF for assessment. The same policy for language and transcript as for ACC portfolio. Look for accepted languages at the link below the PCC options.
 • The CKA (see ACC). If you have already done this for your ACC, you don’t have to do it again for your PCC.

PCC – ACSTH

 • At least 125 hours of coach-specific training through one or more ACSTH or ACTP programs (for an explanation, see question 3). The advantage over the portfolio path is that the certificates are sufficient – you do not have to explain how the competencies have been addressed. If you have completed an entire ACTP program, then choose the PCC – ACTP path.
 • The other requirements are the same as with the PCC portfolio path.

PCC – ACTP

 • A successfully completed ACTP program (see question 3). This takes at least 125 hours. Mentor coaching and performance" evaluation are included in an ACTP.
 • At least 500 hours coaching clients (same as with PCC – portfolio).
 • The CKA. (see PCC – portfolio).

Here the link to detailed information about these three options for PCC:  https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths

MCC

This is always a portfolio path because there is no accredited path up to MCC.

 • At least 200 hours coach-specific training. You can of course use ACSTH and ACTP programs for this. For any training hours that are not from an ICF accredited program you must demonstrate for each of the 11 core competencies that they were addressed in the training and how this occurred.
 • 10 Hours mentor coaching over a period of at least 3 months (for explanation see ACC – portfolio). Your mentor coach must be MCC him/herself.
 • At least 2.500 hours coaching clients, starting from the beginning of your first coaching training (of which at least 2.250 hours paid coaching, 250 hours may be pro bono). They must be from at least 35 different clients.
 • The “performance evaluation”: two recordings plus transcripts of coaching conversations that you send to ICF for assessment. The same policy for language and transcript as for ACC portfolio. Look for accepted languages at the link below.
 • Certification as a PCC (now or in the past). You cannot get your MCC without first being (or having been) certified as PCC.
 • The CKA (see ACC). If you've done this before, you don't have to do it again for your MCC.

Here the link to detailed information about the MCC path: https://coachfederation.org/icf-credential/mcc-path

And here two links to the requirements for the ACC, PCC or MCC level, on the basis of which the performance evaluation is assessed: https://coachfederation.org/msr and https://coachfederation.org/app/uploads/2017/12/ICFCompetenciesLevelsTable.pdf.


2. How do I find a suitable coaching course?

ICF Netherlands takes a neutral stance and does not recommend specific coaching courses. Here is the link to the Training Program Search Service (TPSS), where you can select criteria to find a suitable training: https://coachfederation.org/icf-credential/find-a-training-program.

Explanation for ‘Program Type’::

 • ACSTH (Approved Coach-Specific Training Hours). These are ICF accredited programs of at least 30 hours. The content and length may vary, but in any case all ICF core competencies will be taught and participants are observed during practice sessions. An ACSTH program of at least 60 hours can serve as a basis for certification as ACC (Associate Certified Coach). For your ACC you must always send a recording of a coaching conversation with a client to the ICF for assessment.
 • ACTP (Accredited Coach Training Program). Such a program comprises a minimum of 125 hours. It contains at least the ICF definition of coaching, the ethical code, the core competencies, observed practice sessions and mentor coaching. This makes an ACTP an integrated program that forms the basis for certification as PCC (Professional Certified Coach). The "performance evaluation" is also part of the program. This means that after successfully completing an ACTP, you don’t have to send recordings of coaching conversations to ICF for assessment.
 • CCE (Continuing Coach Education). These programs are intended for certified coaches who want to renew their certification. Every three years you must be able to prove that you have spent 40 hours on CCE to maintain your certification. See further questions 4 and 5.

In the TPSS you can select criteria such as language and country and a specific focus of the training. Another route is via the Event Calendar: https://coachfederation.org/calendar. You can select ACTP, ACSTH or CCE Provider Events at ‘Categories’.

3. How do I stay certified?

Every ICF certified coach must renew his or her certification every three years. You don’t have to go through the same process again with a performance evaluation and a number of client hours for this. You must, however, be able to demonstrate that you remain up to date in the coaching profession. You must have collected 40 CCEUs in total. These are Continuing Coach Education Units (1 CCEU = 1 hour).

There are two types of CCEUs:

 1. Core Competencies. This is coaching training that is directly related to the ICF core competencies. Mentor coaching and coaching supervision also provide CCEUs in Core Competencies.
 2. Resource Development. Training in skills that contribute to the professional development of a coach (for example personal development, coaching tools or assessments, building a coaching practice) and not primarily address the ICF core competencies.

Of the 40 CCEUs, at least 24 must fall under ‘Core Competencies’ - a maximum of 16 may therefore be Resource Development. If you want to renew your ACC, 10 of the hours in Core Competencies must consist of mentor coaching. And for all three levels (ACC, PCC and MCC), at least 3 of the hours in Core Competencies must have been spent on coaching ethics. For this you can follow the following free online module: https://coachfederation.org/ethics-cce-course.

Here a link to see what kind of training activities can give CCEUs (see "Accepted CCE sources for credential renewal"): https://coachfederation.org/icf-credential/professional-development.

Do not rely solely on this overview. Use it as a first orientation and as an aid to find the required information on the Global site. Here is the link to the ICF Global page where the requirements and the process of renewing your certification are described in detail: https://coachfederation.org/icf-credential/renew-credential.

Instead of renewing your certification after three years, you can of course also obtain a higher level certification. From ACC you become PCC or from PCC you become MCC. You don’t do this via the way described above with CCEUs, but via the appropriate certification route. Once you have your new certification, it is again valid for three years.

4. How do I get CCE Units?

For an explanation of what CCEUs are, see question 5.

Here is the link to the events calendar: https://coachfederation.org/calendar. Under "Categories" you can select ‘CCE Provider Events’. You will then see all the offers worldwide (webinars, workshops, courses, etc.) and you can apply various selection criteria. At each event it is stated whether and how many CCEUs can be obtained with it and in which type (Core Competencies or Resource Development).

Furthermore, an effective path is through the Learning Portal: http://learning.coachfederation.org. Under ‘Professional Development’, select ‘Communities of Practice’ (CoP) and select ‘Overview’. Under ‘Line-Up’ you get a list of all Communities of Practice and you can see what is offered per CoP. If you scroll further down, you will see an overview of all archived webinars. You can still follow them and get CCEUs. Make sure you are logged in, click on the webinar title and on ‘enroll’. After the webinar you can claim your CCEUs.

If you want to get CCEUs in Core Competencies via an archived webinar, you have to answer questions about it after the webinar. You can do this by clicking on the Learning Checkpoint next to it after the webinar. If you have answered all the questions correctly, you can claim your CCEUs.

You can find acquired CCEUs in your "Profile Transcript". When you are logged in, click on ‘My Account’ under your name and then on ‘Transcript’. When you then select ‘Credits Earned’, you can see how many CCEUs you have collected through the Learning Portal.

Furthermore, you can also register directly with one or more Communities of Practice: https://coachfederation.org/communities-of-practice. You will then receive an invitation by e-mail when a webinar is offered.

ICF Netherlands also has an excellent professionalization program. Activities (workshops, webinars) that provide CCEUs are regularly organized. Look for this at: [link]

5. What is mentor coaching and how do I find a suitable mentor coach?

Mentor coaching is a "coaching on your coaching", intended to (further) develop your coaching competences for the intended level of certification. Here the more detailed explanation: https://coachfederation.org/mentor-coaching.

The difference with coaching supervision is that the latter does not have to be specifically about the development of the coach competencies, but you can bring questions in a broader sense about yourself as a coach. See for further explanation: https://coachfederation.org/coaching-supervision-4.

If you want to use mentor coaching and/or coaching supervision as CCEUs for the renewal of your certification, you can count these hours as CCEUs in Core Competencies. Please note, you can use a maximum of 10 hours for each.

Every ICF certified coach can act as a mentor coach. However, your mentor coach must have at least the same level of certification as the certification level that you want to obtain or renew. An ACC coach can be a mentor coach for another (candidate) ACC coach, provided that s/he has already renewed his/her certification at least once.

You can expect from your mentor coach that:

 • S/he has designed a clear process for the mentor coaching;
 • S/he has an excellent command of the ICF core competencies and can explain them clearly;
 • S/he is well aware of all the ins and outs of the certification and renewal process, so that s/he can advise you on this;

ICF has a register where mentor coaches can be found. You know from these coaches that they offer mentor coaching explicitly and most likely have experience with it: https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?WebCode=MentorSearch.

ICF NETHERLANDS HOUDT JE OP DE HOOGTE
ICF NETHERLANDS NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! / Sign up for our Newsletter!