ICF Definitie van Coaching 

  ICF definieert coaching als samenwerken met klanten in een tot nadenken uitdagend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.

ICF Certificering

Coach: vertel de wereld dat je een professionele coach bent

Coachee: selecteer de meest professionele coach uit het diverse aanbod

ICF geeft coaches de gelegenheid om hun professionaliteit te formaliseren door het verkrijgen van een ICF certificering. ICF gecertificeerde coaches zijn onderdeel van een netwerk van beroepsgenoten die zichzelf aan de hoogste professionele standaarden houden ten behoeve van hun klanten en hun professie. Zij voldoen aan strenge opleidings- en praktijkeisen om zo de kwaliteit van hun coaching te waarborgen. Bovendien is hun coaching objectief getoetst.


ICF Coaching Competencies

De ICF Core Competencies zijn ontwikkeld om een beter begrip te krijgen van de vaardigheden en benaderingen die worden gebruikt in het beroep van coach, zoals gedefinieerd door ICF.

Ethische Code van ICF

Coaching op bases van onze ethische code is top prioriteit

De Ethische Code van ICF is ontwikkeld om duidelijke richtlijnen en standaarden te geven aan ICF gecertificeerde coaches. Ook geeft de Code gelegenheid aan klanten om eventuele klachten in te dienen over coaches of aanbieders van ICF geaccrediteerde trainingprogramma’s.

ICF Definition of Coaching 

 ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.

ICF Credentialing

Coach: Tell the world you are a professional coach

Coachee: Select the most professional coach in the industry

ICF provides coaches the opportunity to demonstrate their professionalism by ICF accreditation. ICF Credential-holders are part of a self-regulating group of elite coaches who provide accountability to clients and the coaching profession as a whole. They pursue and complete rigorous education and practice requirements that provide unquestioned legitimacy to their commitment to excellence coaching.


ICF Coaching Competences

The ICF Core Competencies were developed to support greater understanding about the skills and approaches used within today’s coaching profession as defined by ICF.

ICF Code of Ethics

Ethical coaching is our top priority


The ICF Code of Ethics is designed to provide appropriate guidelines, accountability and enforceable standards of conduct for all ICF Members and ICF Credential-holders, while also giving consumers a venue to file ethics complaints about ICF Members, ICF Credential-holders or ICF-accredited training programs


Sign up to receive special invites and news!

Join our newsletter today!