De gouden standaard in coaching

 

  • Onafhankelijke certificering: ACC, PCC, MCC 
  • Coaching competenties en een Ethische Code 
  • Accreditatie programma voor coaching opleidingen  
  • Wereldwijd netwerk van opgeleide coaches
  • Onderzoek


ICF definieert coaching als:

   Samenwerken met klanten in een tot nadenken uitdagend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.

ICF certificering

ICF geeft coaches de gelegenheid om hun professionaliteit te formaliseren door het verkrijgen van een ICF certificering. ICF gecertificeerde coaches zijn onderdeel van een netwerk van beroepsgenoten die zichzelf aan de hoogste professionele standaarden houden ten behoeve van hun klanten en hun professie. Zij voldoen aan strenge opleidings- en praktijkeisen om zo de kwaliteit van hun coaching te waarborgen. Bovendien is hun coaching objectief getoetst.

Met een ICF certificering:

Vertel je als coach aan de wereld dat je een professionele coach bent

Selecteer je als klant de meest professionele coach uit het diverse aanbod


ICF coaching competencies

De ICF Core Competencies zijn ontwikkeld om een beter begrip te krijgen van de vaardigheden en benaderingen die worden gebruikt in het beroep van coach, zoals gedefinieerd door ICF.

Ethische code van ICF

Coaching op basis van onze ethische code is topprioriteit. De Ethische Code van ICF is ontwikkeld om duidelijke richtlijnen en standaarden te geven aan ICF gecertificeerde coaches. ICF heeft een procedure waarbij klanten hun eventuele klachten kunnen indienen over coaches of aanbieders van ICF geaccrediteerde trainingsprogramma's. Daarnaast heeft ICF The Netherlands een commissie Ethiek. Lees hier meer over wat deze commissie voor je kan betekenen.


The Gold Standard in Coaching


  • Independent certification: ACC, PCC, MCC
  • Coaching competencies and ethical code
  • Accreditation program for coaching training
  • Worldwide network of trained coaching professionals
  • Research 


ICF Defines Coaching as:

Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.

ICF Credentialing

ICF provides coaches the opportunity to demonstrate their professionalism by ICF accreditation. ICF Credential-holders are part of a self-regulating group of elite coaches who provide accountability to clients and the coaching profession as a whole. They pursue and complete rigorous education and practice requirements that provide unquestioned legitimacy to their commitment to excellence coaching.

With an ICF certification:

As a coach you tell the world that you are a professional coach

As a customer you select the most professional coach from the diverse range


ICF Coaching Competences

The ICF Core Competencies were developed to support greater understanding about the skills and approaches used within today’s coaching profession as defined by ICF.

ICF Code of Ethics

Ethical coaching is our top priority. ICF Code of Ethics is designed to provide appropriate guidelines, accountability and enforceable standards of conduct for all ICF Members and ICF Credential-holders, while also giving consumers a venue to file ethics complaints about ICF Members, ICF Credential-holders or ICF-accredited training programs


ICF NETHERLANDS HOUDT JE OP DE HOOGTE
ICF NETHERLANDS NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! / Sign up for our Newsletter!