Privacyverklaring en cookies

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van ICF Netherlands. Je vind hier informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden wij je gegevens delen of kunnen delen, cookies, beveiliging en hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kunt doen. Mocht je de Privacyverklaring willen uitdraaien dan kun je hem onderaan de pagina als PDF uitdraaien.

Privacyverklaring ICF Netherlands

ICF Netherlands is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ICF Netherlands
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
info@coachfederation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ICF Netherlands verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Ras dmv een foto in je profiel (Niet verplicht)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ICF Netherlands verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras, afleidbaar uit je foto die je upload naar je profiel in de ledenadministratie. De foto is niet verplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ICF Netherlands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst:
– Afhandelen van jouw betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Controleren aanwezigheid bij bijeenkomsten en webinars om aan de aanwezige deelnemers een certificaat te kunnen verstrekken.

Verwerkingsgrondslag toestemming:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– ICF Netherlands analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
ICF Netherlands neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ICF Netherlands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt tbv lidmaatschap. > Zolang je lid bent en 7 jaar daarna > Tbv ledenadministratie en wettelijke bewaartermijn fiscus.
Persoonsgegevens tbv inschrijving professionaliseringsactiviteiten > 7 jaar na inschrijving > Tbv verstrekken certificaten etc en wettelijke bewaartermijn fiscus.
Persoonsgegevens tbv coachprofiel > te verwijderen door het lid zelf voor zover niet nodig tbv wettelijke bewaartermijn fiscus.

Delen van persoonsgegevens met derden

ICF Netherlands deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ICF Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan ICF Netherlands jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit laatste doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Ledenadministratie wordt verzorgd door Genkgo.
Betalingen aan ICF Netherlands worden afgehandeld via Mollie.
Beheer van de website, beantwoorden van e-mails en de ledenadministratie wordt verzorgd door Zonder Zorg
Onderhoud van de website wordt verzorgd door Dainamics webdesign.
In het lidmaatschap inclusieve Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt verzorgd door ASR
In het lidmaatschap inclusieve abonnement op Tijdschrift voor Coaching wordt verzorgd door Kloosterhof
Cookies op de website worden verzorgd door Google. Zie volgende paragraaf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ICF Netherlands gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ICF Netherlands gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw bestellingen voor professionaliseringsactiviteiten onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@coachfederation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ICF Netherlands zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ICF Netherlands wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ICF Netherlands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachfederation.nl

PDF van de privacyverklaring

Via deze link kun je de privacyverklaring downloaden als PDF