Join ICF

Hoe word ik lid van ICF Global?

De International Coaching Federation is een internationale beroepsvereniging voor en van coaches. Wereldwijd zijn er ruim 130 chapters in circa 70 landen, waaronder de ICF Netherlands. 


Om lid van een chapter te worden, moet je eerst lid worden van ICF Global.


Voorwaarden voor lidmaatschap

  • Je hebt aantoonbaar minimaal 60 uur ‘coach-specific training’ afgerond. Vind hier meer informatie over ‘coach-specific training'.
  • Of je hebt nog geen 60 uur ‘coach-specific training’ afgerond, maar neemt op het moment van inschrijving deel aan een ICF geaccrediteerde coachtraining (een ACTP of een ACSTH programma (zie ook ‘Coachopleidingen' op deze website). 


Hoe word ik lid van ICF Netherlands?

Wanneer je je bij ICF Global als lid aanmeldt, dan krijg je de vraag aan welk chapter je bent gelieerd. Soms denken coaches – als ze daar ‘Netherlands’ invullen – dat ze zich daarmee dan ook meteen als lid van ICF Netherlands hebben aangemeld. Dit is niet het geval. Om lid van ICF Netherlands te worden, vul je onderstaand formulier in. Er is geen aparte contributie voor het ICF Netherlands lidmaatschapEén van de gegevens die wij van je vragen is het registratienummer van ICF Global. Je ontvangt dit nummer na je aanmelding bij ICF Global.


Na ontvangst van je ingevulde formulier word je benaderd door een van de leden van de New Member Committee. Zodra daarna je lidmaatschap geaccepteerd is, krijg je hiervan een bericht.


Mocht je problemen ondervinden bij het invullen van dit formulier, neem dan contact met ons op: [email protected].

Word lid van ICF NL

Uw gegevens

How do I become a member of ICF Global?

The International Coaching Federation is an international professional association for and of coaches. Worldwide there are more than 130 chapters in approximately 70 countries, including the ICF Netherlands.


To become a chapter member, you first are required to become a member of ICF Global.


Conditions for membership

  • You have demonstrably completed at least 60 hours of "coach-specific training". Find here more information about 'coach-specific training'.
  • Or, you have not yet completed 60 hours of 'coach-specific training', but you participate in an ICF accredited coaching training (an ACTP or an ACSTH program (see also 'Coach training' on this website) at the time of registration.


How do I become a member of ICF Netherlands?

When you register with ICF Global as a member, you will be asked which chapter you are affiliated with. Sometimes coaches - if they fill in 'Netherlands' there - think that they immediately registered as a member of ICF Netherlands. This is not the case. To become a member of ICF Netherlands, fill in the form below. There is no separate contribution for the ICF Netherlands membership. One of the data that we request from you is the registration number of ICF Global. You will receive this number after you register with ICF Global.


After receiving your completed form, you will be contacted by one of the members of the New Member Committee. You will receive a message as soon as your membership has been accepted.


If you have any problems completing this form, please contact us: [email protected].

Join ICF Netherlands

Your Information