De commissies van ICF Netherlands

Binnen ICF Netherlands zijn diverse commissies actief, allen benoemd uit de leden:

Commissie professionalisering en certificering

Minimaal 4 maal per jaar wordt er een professionaliseringsbijeenkomst georganiseerd waar de leden de benodigde kwalificatiepunten (CCEU’s – Continuing Coach Educations Units) kunnen halen om hun certificering te waarborgen. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Actuele sprekers en opleiders van binnen en buiten de vereniging worden uitgenodigd om aan de bijeenkomsten bij te dragen. Voor vragen over certificering kun je rechtstreeks terecht bij de leden van de commissie:

 • Anita van Vlerken
 • Maleene de Ridder
 • Suzanne Moone
Kascommissie

ICF Netherlands houdt er toezicht op dat het ICF-bestuur correct omgaat met het verenigingsgeld. Hiertoe komt jaarlijks de kascommissie bijeen. Zij controleert de boeken. De leden van de kascommissie zijn:

 • Loeke Richter
 • Gerard Sipkens
Klachtencommissie

Als er klachten spelen tussen ICF-coaches en hun cliënten, dan worden deze in behandeling genomen door de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit:

 • AnneMarie Calon
 • Marianne van der Pool
 • Johan van Bavel
Marketing-communicatie commissie

De marketing-communicatie commissie heeft als doel marketingactiviteiten van ICF Netherlands uit te voeren. De marketing en communicatie is gericht op de leden (intern), en buiten ICF Netherlands (extern) op coaches die nog geen lid zijn, op organisaties en individuen die coaching zoeken, en op de media en de maatschappij. De leden van de marketing-communicatie commissie zijn:

 • Jeanine Eshuis-Hamaker
 • Agnieszka Tasiulis-Dronkers
Nieuwe leden commissie

Elk nieuw lid van ICF Netherlands wordt benaderd door de nieuwe ledencommissie. Deze commissie zorgt ervoor dat nieuwe leden zich welkom voelen en wegwijs raken binnen de vereniging. Deze commissie wordt gevormd door:

 • Maleene de Ridder
 • Stan Lenssen
Nominatiecommissie

Kandidaten voor bestuursfuncties worden voorgedragen aan de ledenvergadering. Hun voordracht verloopt via de nominatiecommissie. Deze oordeelt of de kandidaten voldoen aan de eisen zoals ze door de ICF zijn vastgesteld. Tevens verzorgt zij de voordrachtsprocedure. De nominatiecommissie wordt gevormd door:

 • Anita van Vlerken
 • Dorine Bakker
Tijdelijke commissies

Behalve de vaste commissies zijn er voor specifieke onderwerpen met regelmaat tijdelijke commissies actief.