Het bestuur van ICF Netherlands

Annemarie van der Meer, MCC - voorzitter

Na mijn studie psychologie ben ik als ‘coach’ gaan werken, lang voordat dit woord in die zin bestond. Mijn eigen ontwikkeling in dit vak is dus hand in hand gegaan met de ontwikkeling van het vak zelf. ICF heeft daar in de laatste jaren enorm aan bijgedragen. Ik zet me er graag voor in dat andere coaches een vergelijkbare professionele weg kunnen gaan. Certificering is een teken dat je je vak serieus neemt en onderscheidt je van vele andere coaches.

Hester Hospes, PCC - secretaris

Jurist en bestuurskundige, projectleider. Analyseren en doorpakken is mijn stiel. En daarnaast het coachen volgens de strenge ICF-standaard. Er is niets mooiers dan het moment waarop het inzicht er ineens is en de energie weer gaat stromen. Het is goed voor iedereen als meer opdrachtgevers een ICF-certificering verwachten van de coaches die ze inhuren. Ik ben in het bestuur gegaan om te helpen bij het verder professionaliseren van ICF Netherlands, maar ook gewoon voor de gezelligheid!

Frank ter Horst, ACC - penningmeester

Ontwikkeling en vernieuwing zijn de rode draad in mijn leven. In 2004 ben ik als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan om zo mijn eigen weg te kunnen gaan en de diversiteit aan interesses en expertise kwijt te kunnen in mijn werk. Mijn financiële achtergrond vormt een solide basis die ik nog steeds gebruik in mijn werk als binnenhuisarchitect en nu sinds kort ook als coach. Voor mij staat de ICF voor de kwaliteit die ik in al mijn werk probeer te leveren.

Marinda van Harskamp, ACC - algmeen bestuurslid

Coachen is een vak en goede coaching heeft bij minimaal 2 personen effect op ontwikkeling: bij de coachee en bij de coach! Voor een duurzame ontwikkeling is iedere coachee gebaat bij een effectief en professionele coach. Het ICF toetst en waarborgt de opleiding en ontwikkeling van de coach. Hierdoor ontwikkelt de kwaliteit van coaching naar een steeds hoger niveau. Coaching is een relatief jong vak en als bestuurslid van ICF Netherlands werk ik graag aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van ICF én het coachingsvak!

Hetty Brand-Boswijk, PCC - algmeen bestuurslid

Door persoonlijk te hebben ondervonden hoe belangrijk het is om ondersteuning van een coach te hebben bij de grote levensvraag “wie ben ik?” ben ik een paar jaar geleden gaan omscholen naar het coachings vak. Omdat ik bij een gerenomeerde Business School werk zijn accreditaties mij niet vreemd. Daarom heb ik de lat zo hoog mogelijk gezet, een ICF gecertificeerde coach opleiding. Later, bij het opzetten van persoonlijke en team coaching voor onze studenten, was het dan ook niet moeilijk om ervoor te kiezen alleen te werken met ICF-gecertificeerde coaches. De internationale keurmerk van ICF is toonaangevend waarbij ik weet dat mijn coach-collegas met mij op een lijn zitten betreffende mijn visie.

Contact opnemen met het ICF-bestuur? Klik hier.