Vind een coach voor jezelf

Ieder van ons heeft doelen die we zouden willen bereiken, uitdagingen die we willen aangaan, plannen die we vorm willen geven of momenten dat we niet weten hoe we verder moeten. Samenwerken met een ICF coach kan een manier zijn om je situatie in kaart te brengen en wegen te vinden om je persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Wanneer je op zoek bent naar een professionele coach, dan begin je bij ICF. Onze gecertificeerde coaches voldoen aan hoge opleidings- en ervaringseisen. 

Vind een coach voor je medewerker

Wanneer je in je rol als leidinggevende of HR manager medewerkers ondersteunt bij het selecteren van een passende coach, kan je het beste bij ICF beginnen. Want ICF biedt de Coach Finder aan die je helpt om de juiste selectie te maken uit een pool van gecertificeerde coaches met een gedegen opleiding en relevante ervaring. Alle ICF coaches hebben de ICF ethische code onderschreven, wat garandeert dat de belangen van je medewerkers en je organisatie voorop staan in het coachingsproces. Daarnaast biedt ICF Research een interessante bron van informatie die leidinggevenden en HR managers kan helpen bij het ontwikkelen van opleidings- en coachingsbeleid. 

Ontwikkelen van een coachingscultuur

Een toenemend aantal organisaties vindt het belangrijk om een coachingscultuur te bevorderen die medewerkers op alle niveaus in de organisatie in de gelegenheid stelt hun vaardigheden te ontwikkelen en hen stimuleert om professionele doelen te bereiken. In samenwerking met het Human Capital Institure (HCI) onderzoekt ICF verschillende dimensies van een effectieve coachingscultuur en de wijze waarop organisaties coaching inzetten om hun strategische doelen te realiseren. ICF biedt een corporate lidmaatschap aan voor organisaties met professionele interne coaches. Onze corporate leden kunnen gebruikmaken van trainingsprogramma’s voor hun interne coaches, krijgen toegang tot een internationaal netwerk van coaches en tot het meest recente onderzoek naar het creëren van een coachingscultuur. Samenvattend, ICF is jouw partner om de impact van je corporate coaching te vergroten.

***Wij werken aan onze website***

Kom regelmatig even langs en zie hoe onze content groeit

Wil je een partner worden?

Find a coach

When you are looking for a coach, begin your search key with: 'ICF coach...'. Our credentialed coaches have met stringent education and experience requirements and demonstrated a thorough understanding of the coaching competencies that set the standard in the profession. They also adhere to the ethical guidelines.

Getting your employees a Coach

As people manager or HR manager supporting your employees by selecting the best coaching solution to their personal needs, you best begin with ICF. Because ICF offers the Coach Finder a very easy to use tool, that will enable you to select the right coach out of a pool of credentialed coaches with stringent education and experience requirements. All of them have adhered to strict ethical guidelines as part of ICF’s mission to protect and serve the coaching consumer. Additional, ICF Research can support you as manager of HR in further enhancing your employee development and coaching practice in your own organization. 

 

Building a coaching culture

A growing number of organizations recognize the value in building a coaching culture that offers employees at all levels the opportunity to grow their skills, enhance their value and reach their professional goals. Through a research partnership with the Human Capital Institute (HCI), ICF is exploring the components of strong coaching cultures and how organizations use coaching to achieve strategic objectives. ICF offers a membership to corporations that employs professional coaches. Your membership will offer you training programs for your internal coaches as well as access to an international coaching network, latest research on how to create a coaching culture in your organization and coaching tools and best practices. In summary, ICF is your partner to further increase the impact of your corporate coaching practice.

***Wij are working on our website*** 

 Visit us regularly and see how our content grows

Do you want to become a Partner?

Sign up to receive special invites and news!

Join our newsletter today!